P.W. Osteopati
P.W Osteopati 


Pontus Westring - Osteopat D.O.

Pontus Westring är Osteopat D.O. via Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg och medlem i Svenska Osteopatförbundet.

Inom osteopatisk medicin anses varje individs hälsa och livskvalité påverkas av kroppens funktion, vår omgivning och sammanhang. En samverkan av vår förmåga att hantera påfrestningar och situationer påverkar hur vi mår. Osteopati fokuserar på kroppens funktion och de faktorer som kan skapa hälsa. Genom att förbättra kroppens funktion påverkas bland annat kroppens cirkulation, lymfatiska system och nervsystem så att kroppens egna läkande mekanismer kan fungera optimalt. Mitt främsta redskap är mina händer, där en manuell undersökning genom palpation ger mig en indikation om vävnaden i din kropps tillstånd och funktion.

Varje behandling är flexibel och utformad utefter de förutsättningar och behov som varje person har. Med målet att skapa de bästa möjliga förutsättningar för hälsa och välmående. Ett helhetsperspektiv är centralt för mig och därför betraktas hela personen och inte bara symptomen.

Ni finner mig i IMCs lokaler på Helmfeltsgatan 4 i Malmö. Ring på dörrklockan så öppnar vi åt dig.